Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, este înființată prin HCLM Constanța nr. 332 / 02.08.1996 și administrează, gestionează și întreține fondul locativ de stat, spații cu altă destinație, terenurile, piețele agroalimentare, târguri, oboare, bazare, platouri și grupuri sanitare, aparținând domeniului public și privat al municipiului Constanța şi le exploatează eficient prin închirieri, servicii , prestaţii şi alte activităţi prevăzute la legile în vigoare. Conform HCLM nr. 499/19.12.2001, Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa administrează unităţile de învăţământ preuniversitar, clădiri şi terenuri aferente acestora.

Regia Autonoma de „Exploatare a Domeniului Public si Privat” Constanţa este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară activităţile acesteia se desfăşoară în baza prezentului regulament şi a altor prevederi legale.

În realizarea obiectului său de activitate Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța stabilește strategia de dezvoltare elaborează documentaţiile necesare în vederea obţinerii de credite şi alte surse de finanţare în scopul realizării unor obiective necesare.