Taxe și tarife

Tarife prestari servicii diverse incepand cu 01.11.2017

 

Nr. Crt.

Denumire serviciu Tarif

Tarif urgenta

(24 h)

1 Eliberare acord principiu pentru executarea lucrarilor pe cont propriu pentru locuintele / spatiile cu alta destinatie 100 lei 150 lei
2 Eliberare situatii juridice si locative preluarea in administrare / proprietatea statului 100 lei 150 lei
3 Eliberare copii conform cu originalul dupa contract vanzare – cumparare, contract inchiriere, contract asociere, contact colaborare, etc 100 lei 150 lei
4 Eliberare copii conform cu originalul dupa anexele la contractele de inchiriere 50 lei 100 lei
5 Eliberare copii conform cu originalul dupa protocoalele de predare – primire 100 lei 150 lei
6 Eliberare desfasurator imobil 100 lei 150 lei
7 Eliberare carte tehnica 100 lei 150 lei
8 Eliberare copii radieri de ipoteci 50 lei 100 lei
9 Eliberare adeverinte (ENEL, RAJA, CONGAZ, etc) 50 lei 100 lei
10 Eliberare adeverinte privind achitarea integrala a pretului unui imobil 50 lei 100 lei
11 Eliberare copie retragere a dosarului de obtinere a unei locuinte 100 lei 150 lei
12 Atribuire numar apartament pentru locuintele aflate in imobile cu mai multe apartamente 100 lei 150 lei