Despre noi

  Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, este înființată prin HCLM Constanța nr. 332 / 02.08.1996 și administrează, gestionează și întreține fondul locativ de stat, spații cu altă destinație, terenurile, piețele agroalimentare, târguri, oboare, bazare, platouri și grupuri sanitare, aparținând domeniului public și privat al municipiului Constanța