Supraveghere tehnica si functionare in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil a centralelor termice aflate in dotarea imobilelor situate in Constanta, bd. Mamaia nr. 197 si str. Industriala nr. 7 (Camin Vasile Parvan)
Denumire contract:

Supraveghere tehnica si functionare in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor
consumatoare de combustibil a centralelor termice aflate in dotarea imobilelor situate in Constanta, bd. Mamaia nr. 197 si str.
Industriala nr. 7 (Camin Vasile Parvan),

Data limita depunere oferta: 26.11.2018 14:38

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Cod si denumire CPV: 50720000-8 - Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii
centrale (Rev.2)

Valoare estimata: 5.760,00  RON

Descriere contract:

In conformitate cu Legea nr. 64/2008, republicata, art. 14, lit.c si in conformitate cu reglementarile in vigoare, detinatorii/utilizatorii
de instalatii si echipamente in exploatare au obligatia sa ia masurile necesare si sa asigure ca instalatia/echipamentul este
utilizata/utilizat in conditii de siguranta prin efectuarea reviziilor, reparatiilor, intretinerii de catre persoane autorizate,
conform documentatiilor si prescriptiilor tehnice (PTC9-2010).
Valoarea contractului pentru 12 luni/2 centrale termice, este de 5 760 lei fara TVA. Pretul prestatiei pe luna/centrala termica este de 240
lei fara TVA.

Conditii referitoare la contract:

Serviciile vor fi prestate in baza unui contract de servicii. Pretul este ferm in lei. Termenul de finalizare a prestarii serviciilor este
de 12 luni de la data semnarii contractului. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in max. 30 de zile de la inregistrarea facturii la
sediul RAEDPP.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, Bd. Tomis nr. 101, sau electronic pe e-mail la adresa : edpp.ra@gmail.com pana
la data de 26.11.2018. Oferta va fi astfel elaborata incat sa furnizeze toate informatiile cu privire la pretul total al
serviciilor. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea serviciului va
face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: "Supraveghere tehnica si functionare in conditii de siguranta a
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil a centralelor termice aflate in dotarea
imobilelor situate in Constanta, bd. Mamaia nr. 197 si str. Industriala nr. 7 (Camin Vasile Parvan), pentru o perioada de 12 luni"
conform anunt publicitar nr......din data........".

Criterii de atribuire: Autoritatea contractanta va selecta oferta care prezinta pretul cel mai scazut.

 

 

Supraveghere tehnica si functionare in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil a centralelor termice aflate in dotarea imobilelor situate in Constanta, bd. Mamaia nr. 197 si str. Industriala nr. 7 (Camin Vasile Parvan)