Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere a incendiilor aflate in pietele administrate de D.P.T.O., sediul R.A.E.D.P.P., sediul D.P.T.O. arhiva, Campus social Henri Coanda.
Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere a incendiilor aflate in pietele administrate de D.P.T.O., sediul R.A.E.D.P.P., sediul D.P.T.O. arhiva, Campus social Henri Coanda.

Data limita depunere oferta:

05.04.2019 16:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

50413200-5 – Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

Valoare estimata:

4.315,00  RON

Descriere contract:

Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere a incendiilor aflate in pietele administrate de D.P.T.O., sediul R.A.E.D.P.P., sediul D.P.T.O. arhiva, Campus social Henri Coanda, dupa cum urmeaza: P1- 8 buc, P6- 147 buc, P9- 5 buc, G2 – 1 buc, G20 -3 buc, SM6-1 buc, SM9 -1 buc.

Conditii referitoare la contract:

Serviciile vor fi prestate pe baza unei Note de comanda. Pretul este ferm in lei. Termen de finalizare a prestarii serviciilor: maxim 15 zile de la data primirii notei de comanda. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in max. 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul RAEDPP.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis nr. 101, sau pe e-mail: edpp.ra@gmail.com pana la data de 05.04.2019, ora 16. Oferta continand formularul de oferta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia: „IN ATENTIA BIROULUI ACHIZITII PUBLICE”. In cadrul ofertei va fi prezentata Autorizatia emisa de I.S.C.I.R., care sa ateste faptul ca ofertantul are dreptul de a desfasura activitatile in conformitate cu PT C5-2003, Certificat de Atestare pentru efectuarea lucrarilor de verificare si reparare a stingatoarelor de incendiu acordat de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Documentele vor fi depuse în oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Oferta va fi astfel elaborata incat sa furnizeze toate informatiile cu privire la pretul total al serviciilor. Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor. Oferta va respecta prevederile din Caietul de sarcini disponibil in acest anunt si pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi” Va fi precizat inclusiv termenul de prestare a serviciului care nu va depasi 15 zile de la data semnarii notei de comanda.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta care prezinta pretul cel mai scazut.
Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere a incendiilor aflate in pietele administrate de D.P.T.O., sediul R.A.E.D.P.P., sediul D.P.T.O. arhiva, Campus social Henri Coanda.