Servicii de intretinere si monitorizare a sistemului tehnic de alarmare antiefractie pentru 10 obiective ( sisteme de alarma) ale RAEDPP Constanta
Denumire contract: Servicii de intretinere si monitorizare a sistemului tehnic de alarmare antiefractie pentru 10 obiective (
sisteme de alarma) ale RAEDPP Constanta

Data limita depunere oferta: 06.11.2018 14:00

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Cod si denumire CPV: 79711000-1 - Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)

Valoare estimata: 19.200,00  RON

Descriere contract:
Servicii de intretinere si monitorizare a sistemului tehnic de
alarmare antiefractie pentru urmatoarele 10 obiective: sediul
Directiei Piete Targuri si oboare , str. Rascoalei din 1907 nr.4 - 1
sistem de alarma; sediul R.A.E.D.P.P. Constanta,B-dul Tomis nr.101 -3
sisteme alarma; arhiva RAEDPP Constanta str. Dezrobirii nr.118, 1
sistem de alarma ; serviciul administrativ campus Social Henri Coanda
- aleea Umanitatii , -1 sistem de alarma ; Piata Agroalimentara
Grivita - 1 sistem de alarma ; Piata Agroalimentara Tomis III , -1
sistem de alarma ; Piata Brotacei -1 sistem de alarma ; Piata Tomis
Nord , 1 sistem de alarma. Se vor presta urmatoarele servicii : -
intretinerea modulelor GPRS , proprietatea prestatorului care urmeaza
a fi dat in custodia RAEDPP Constanta, cu obligatia returnarii
acestuia in starea de functionare la sfarsitul contractului de
monitorizare; - monitorizarea sistemelor tehnice de alarmare.
Prestatorul are obligatia asigurarii serviciului de intretinere si
monitorizare a sistemului tehnic de alarmare antiefractie, incepand cu
data de 08.11.2018 .

Conditii referitoare la contract:
Serviciile vor fi prestate in baza unui contract cu valabilitate de 12
luni calendaristice .Pretul este ferm . Plata va fi efectuata lunar in
lei prin OP . in max. 30 zile de la inregistrarea facturii la sediul
R.A.E.D.P.P. Constanta . Valoarea serviciului de intretinere si
monitorizare a sistemului tehnic de alarmare antiefractie pentru 1
sistem de alarma nu va depasii 160 lei/ luna fara tva.Valoarea totala
nu va depasii 19.200 lei fara tva .

Conditii de participare:
Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.DP.P. Constanta , b-dul
Tomis nr.101, sau electronic pe mail la adresa edpp.ra@gmail.com pana
la data de 06.11.2018 ora 14.00 . Ofertantul declarat castigator va
publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP.
Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul
prezentului anunt publicitar " Serviciile de intretinere si
monitorizare a sistemului tehnic de alarmare antiefractie pentru 10
obiective ( sisteme de alarma) ale R.A.E.D.P.P. Constanta, conform
anunt ....din data de..... "Ofertantul are obligatia de a face dovada
conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate . Oferta va fi
insotita de certificatul de inmatriculare si certificat constator .

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut.

 

Servicii de intretinere si monitorizare a sistemului tehnic de alarmare antiefractie pentru 10 obiective ( sisteme de alarma) ale RAEDPP Constanta