Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța organizează concurs pentru ocuparea a două posturi Consilier Juridic – Biroul Urmărire Contracte din cadrul Direcției Piețe, Târguri și Oboare.

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța organizează concurs în perioada 30 octombrie 2020 – 02 noiembrie 2020 pentru ocuparea a două posturi Consilier Juridic – Biroul Urmărire Contracte din cadrul Direcției Piețe, Târguri și Oboare.

Concursul va consta într-o probă scrisă în data de 02.11.2020 ora 10:00 și o probă de interviu în data de 02.11.2020 ora 14:00, care se vor desfășura la sediul RAEDPP Constanța din Bdul. Tomis nr.101.

În vederea participării la concurs, până la data de 30.10.2020 ora 15:00, candidații vor depune la Registratura RAEDPP Constanța (sediul social Municipiul Constanța, Bd. Tomis nr.101 – etaj I):

-cererea de angajare, currriculum vitae, copia actului de identitate, copia diplomei de studii, după caz, certificat și alte documente care atestă îndeplinirea cerințelor

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 08:00 – 16:00 de la Biroul Personal, tel.0241/580.523 – interior 24 sau la sediul RAEDPP Constanța, etaj III, camera 9.

Anunt Angajare

Bibliografie

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța organizează concurs pentru ocuparea a două posturi Consilier Juridic – Biroul Urmărire Contracte din cadrul Direcției Piețe, Târguri și Oboare.