Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, cu sediul în Constanța, Bdul Tomis, nr 101, organizează licitaţie publică cu plic închis în vederea atribuirii beneficiului contractului de închiriere pentru următoarele spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea sa.

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, cu sediul în Constanța, Bdul Tomis, nr 101, organizează licitaţie publică cu plic închis în vederea atribuirii beneficiului contractului de închiriere pentru următoarele spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea sa:

1. Str. Griviței, SU 67,48 mp, beci SU 11,32 și curte în suprafață de 84 mp – Zona A;

2. Str. Arhiepiscopiei, SU 63,02 mp – Zona A;

3. Str. Ștefan Mihăileanu, SU 44.7 mp și beci SU 16,40  mp – Zona A;

4. Str. Ilarie Voronca, SU 97,42 mp – Zona A;

5. Piata I.L.Caragiale, spatiu comercial SU 59,64 mp – Zona B;

6. Piața I.L.Caragiale, spațiu comercial, SU 24,15 mp – Zona B;

7. Piața Pescăruș, spațiu comercial, SU 43,29 mp – Zona A;

8. Str. Hatman Luca Arbore, Complex KM5, teren în suprafață de 256 mp;

9. Complex Agroalimentar Tomis III, spațiu comercial, SU 33,38 mp și suprafață teren indiviză de 11,19 mp;

10. Bazar Tomis intersecție cu Soveja, spațiu comercial, SC 16,43 mp.

Documentația pentru licitație poate fi achiziționată de la sediul Regiei – Registratură (etaj 1), începând cu data publicării anunțului până pe data de 21.10.2020, ora 15.00. Ofertele vor fi depuse la sediul RAEDPP Constanța, Registratură (etaj 1), până la data de 22.10.2020, ora 15.00, pentru licitaţia care va avea loc în data de 26.10.2020, ora 09.00. Detalii la Direcția Administrare Imobile, telefon 0241/589714, interior 29.

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, cu sediul în Constanța, Bdul Tomis, nr 101, organizează licitaţie publică cu plic închis în vederea atribuirii beneficiului contractului de închiriere pentru următoarele spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea sa.