,,Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, cu sediul in Constanta, Bdul Tomis, nr 101, organizează licitaţie publică cu plic inchis în vederea atribuirii beneficiului contractului de inchiriere pentru urmatoarele spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea sa:

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, cu sediul in Constanta, Bdul Tomis, nr 101, organizează licitaţie publică cu plic inchis în vederea atribuirii beneficiului contractului de inchiriere pentru urmatoarele spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea sa:
1. Str. Ilarie Voronca, SU – 97,42 mp – Zona A;
2. Piata I.L.Caragiale, spatiul nr.6, SU – 21,42 mp – Zona B;
3. Piata I.L.Caragiale, spatiu comercial, SU – 59,64 mp; SU – 24,15 mp – Zona B;
4. Bd.Tomis intersectie cu str. Soveja, spatiul nr.17, SU – 14,63 mp Zona A;
5. Bd.Tomis intersectie cu str. Soveja, spatiul nr.18, SU – 14,59 mp Zona A;
6. Complex Agroalimentar Tomis III, spatiul nr. 13/2, SU – 94,82 mp si teren cota indiviza 33,12 mp – Zona A;
7. Complex Comercial Tomis III, Amea II,spatiul nr. 12, SU – 13,94 mp – Zona A;
8. Complex Comercial Tomis III, Major Comprest,spatiul nr. 27, SU – 19,12 mp – Zona A;
9. Bd. Mamaia, spatiu, SU – 308.48 mp – Zona A;
10. Comuna Valu lui Traian, spatiu, SU – 271,08 mp.
Documentatia pentru licitatie poate fi achizitionata de la sediul Regiei, Registratura (etaj 1), incepand cu data publicarii anuntului pana pe 09.09.2020, ora 15.00. Ofertele vor fi depuse la sediul RAEDPP Constanta, Registratura (etaj 1), până la 10.09.2020, ora 15.00, pentru licitaţia care va avea loc în 11.09.2020, ora 11.00. Rel. la Dir. Administrare Imobile, tel. 0241/589714, interior 29.

,,Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, cu sediul in Constanta, Bdul Tomis, nr 101, organizează licitaţie publică cu plic inchis în vederea atribuirii beneficiului contractului de inchiriere pentru urmatoarele spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea sa: