Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, cu sediul în Constanța, Bdul. Tomis, nr 101, achiziționează servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentințelor judecătorești definitive și irevocabile, notificări prealabile introducerii cererii de executare silită, declanșând astfel procedura executării silite pentru recuperarea debitelor, evacuarea din spații cu destinație de locuință/spații cu altă destinație aflate în proprietatea/administrarea RAEDPP Constanța

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, cu sediul în Constanța, Bdul. Tomis, nr 101, achiziționează servicii executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentințelor judecătorești definitive și irevocabile, notificări prealabile introducerii cererii de executare silită, declanșând astfel procedura executării silite pentru recuperarea debitelor, evacuarea din spații cu destinație de locuință/spații cu altă destinație aflate în proprietatea/administrarea RAEDPP Constanța