In atenția chiriașilor locuințelor din fondul locativ de stat

În vederea prelungirii contractului de închiriere pentru locuințele din fondul locativ de stat, vă rugăm să vă prezentați la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta din bd. Tomis nr. 101, pentru a depune următoarele documente:

1.Cerere tip – ridicată de la Registratură R.A.E.D.P.P. Constanța – etaj 1;
2. Certificat fiscal eliberat de Administrația Financiară (S.P.I.T.), care să ateste faptul că nu figurati cu imobil proprietate personală de la data de 01.01.1990 și până în prezent – (pentru toți membrii majori înscriși în contract);
3. Declarație notarială / olografă (scrisă de mână) din care să reiasă faptul că :
– nu figurați cu imobil proprietate personală de la 01.01.1990 și până în prezent pe teritoriul României (pentru membrii majori înscriși în contract);
– dvs., în calitate de titular al contractului de închiriere locuiți efectiv cu familia în spațiul și nu ați cedat dreptul de folosință – parțial sau integral – altor persoane;
– nu figurați cu venituri (în cazul în care nu faceți dovadă venitului net realizat dvs și membrii majori înscriși în contract)
4. Adeverință de salarizare sau după caz: cupon pensie/adresa emisă de Casă Județeană de Pensii care să ateste că nu beneficiați de pensie; adresa emisă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă care să ateste că nu figurați cu contract individual de muncă (pentru membrii majori înscriși în contract);
5. Acte stare civilă – în copie: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (pentru membrii majori înscriși în contract);
6. Adeverință de la asociația de proprietari / locatari;
7. Chitanță cu chiria achitată la zi , dovada achitării utilităților (RAJA, RADET) – în copie.

În vederea prelungirii contractului de închiriere teren / curte, vă rugăm să prezentați următoarele documente:
1 Cerere tip – ridicată de la Registratură R.A.E.D.P.P. Constanța – etaj 1;
2. Copie CVC;
3. Plan cadastral;
4. Certificat moștenitor; certificat de deces (acolo unde este cazul);
5. Carte de identitate;
6. Chitanță cu chiria achitată la zi.

PROGRAM DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR: REGISTRATURĂ – ET. 1, LUNI – VINERI ÎNTRE ORELE 09:00-15:00

In atenția chiriașilor locuințelor din fondul locativ de stat