Modificare Ora Concurs Angajare Consilier Juridic

Referitor la anuntul de organizare a  concursului in perioada 29-31 octombrie 2019 pentru ocuparea unui post de Consilier Juridic in cadrul Serviciului Juridic – Contencios din Directia Juridica, facem urmatoarele precizari:

Se modifica Ora probei scrise in data de 31.10.2019 din ora 10.00 in ora 12.00.

Modificare Ora Concurs Angajare Consilier Juridic