Lucrarile de reparatii interioare la unitatile locative din Campus Social Henri Coanda, Zona I, Constanta: HC5-ap.18, HC13-exterioare, HC4-ap.3, HC11-ap.16 (baie), HC14-ap.11, HC6+HC7-exterior, HC5-ap.37, HC4-ap.2+3, HC14-ap.4 (parter)
Denumire contract:
Lucrarile de reparatii interioare la unitatile locative din Campus Social Henri Coanda, Zona I, Constanta: HC5-ap.18, HC13-exterioare,
HC4-ap.3, HC11-ap.16 (baie), HC14-ap.11, HC6+HC7-exterior, HC5-ap.37, HC4-ap.2+3, HC14-ap.4 (parter)

Data limita depunere oferta: 12.11.2018 16:00

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Cod si denumire CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Valoare estimata: 15.185,58  RON

Caiet de sarcini: ANTEMASURATORI_LUCRARI DE REPARATII_CAMPUS HENRI COANDA.pdf

Descriere contract:
Lucrarile de reparatii interioare la unitatile locative din Campus Social Henri Coanda, Zona I, Constanta: HC5-ap.18, HC13-exterioare,
HC4-ap.3, HC11-ap.16 (baie), HC14-ap.11, HC6+HC7-exterior, HC5-ap.37, HC4-ap.2+3, HC14-ap.4 (parter) vor fi executate cu respectarea
antemasuratorilor publicate in anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa:
http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:
Lucrarile vor fi executate pe baza de contract. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara T.V.A. a contractului si
se va constitui conform dispozitiilor Subsectiunii 5, paragraful 5 din H.G. 395/2016, prin depunere integrala la casieria R.A.E.D.P.P.
Constanta. Pretul va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorilor disponibile pe site-ul R.A.E.D.P.P.:
http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Termenul de executie a lucrarilor este de 60 zile de la data semnarii contractului. Plata va
fi efectuata in lei prin O.P. in maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta.

Conditii de participare:
Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis nr. 101 continand formularul de oferta si devizul de lucrari introdus
intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia "IN ATENTIA
BIROULUI ACHIZITII PUBLICE" sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 12.11.2018. Pretul ofertei va fi
obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorilor. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante
un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: "Lucrarile de reparatii
interioare la unitatile locative din Campus Social Henri Coanda, Zona I, Constanta: HC5-ap.18, HC13-exterioare, HC4-ap.3, HC11-ap.16 (baie),
HC14-ap.11, HC6+HC7-exterior, HC5-ap.37, HC4-ap.2+3, HC14-ap.4 (parter) confrom anunt nr ....din data.....". Oferta va cuprinde toate
elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi
prestate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.

Criterii de atribuire:
Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si cantitatile de materiale
si lucrari din antemasuratoari. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat
autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv.

Lucrarile de reparatii interioare la unitatile locative din Campus Social Henri Coanda, Zona I, Constanta: HC5-ap.18, HC13-exterioare, HC4-ap.3, HC11-ap.16 (baie), HC14-ap.11, HC6+HC7-exterior, HC5-ap.37, HC4-ap.2+3, HC14-ap.4 (parter)