Lucrari de reparatii pentru Spatiul Comercial Nr.12 situat in Complexul Agroalimentar Tomis III-AMEA II si pentru Spatiul Comercial Nr.23 din Piata Tomis III-MAJOR COMPREST, spatii aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta

Denumire contract:

Lucrari de reparatii pentru Spatiul Comercial Nr.12 situat in Complexul Agroalimentar Tomis III-AMEA II si pentru Spatiul Comercial Nr.23 din Piata Tomis III-MAJOR COMPREST, spatii aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta

Data limita depunere oferta:

15.03.2019 16:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Valoare estimata:

18.334,96  RON

Descriere contract:

Lucrarile de reparatii pentru Spatiul Comercial Nr.12 situat in Complexul Agroalimentar Tomis III-AMEA II si pentru Spatiul Comercial Nr.23 din Piata Tomis III-MAJOR COMPREST constau in: 1. Spatiul Comercial Nr.12 situat in Complexul Agroalimentar Tomis III-AMEA II: – reparat tamplarie din PVC si geam termopan = 14 mp – reparat usa termopan PVC 180 x 200 cm – montat panou deasupra usii, din PVC cu geam termopan 40 x 180 cm – montat rigips pereti 24 mp – montat rigips tavan 16 mp – pregatit pentru zugravit si zugravit pereti si tavan 40 mp – montat tabla 5 mm/10 mp, in spatele spatiului 2. Spatiul Comercial Nr.23 situat in Piata Tomis III – MAJOR COMPREST: – demontat reclama schelet metalic dispusa pe acoperis – reparat izolatie acoperis din carton pe o suprafata de 12 mp – inlocuit geam 120×120 cm – montat chiuveta l=40 cm, cu baterie de apa si sifon – montat conducta apa PPR cu fitingurile necesare = 6 m – montat scurgere apa chiuveta cu fitingurile necesare = 6 m – montat tavan rigips, pregatit pentru zugravit si zugravit 20 mp – reparat perete rigips 3 mp – montat faianta alba 3 mp – montat robinet de trecere pe conducta PPR dupa apometru Lucrarile vor fi executate cu respectarea antemasuratorii publicate in prezentul anunt si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza unui contract. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea contractului fara TVA si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin. (2) din H.G. 395/2016, prin depunere integrala la casieria RAEDPP. Pretul va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii atasata anuntului si disponibila pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Termen de finalizare a lucrarilor: maxim 15 zile de la semnarea contractului. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in max. 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis nr. 101 continand formularul de oferta si devizul de lucrari introdus intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA BIROULUI ACHIZITII PUBLICE” sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 15.03.2019. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Lucrari de reparatii pentru Spatiul Comercial Nr.12 situat in Complexul Agroalimentar Tomis III-AMEA II si pentru Spatiul Comercial Nr.23 din Piata Tomis III-MAJOR COMPREST, spatii aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta” confrom anunt nr ….din data…..”. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si cantitatile de materiale si lucrari din antemasuratoare. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Lucrari de reparatii pentru Spatiul Comercial Nr.12 situat in Complexul Agroalimentar Tomis III-AMEA II si pentru Spatiul Comercial Nr.23 din Piata Tomis III-MAJOR COMPREST, spatii aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta