Lucrari de reparatii interioare in sediul R.A.E.D.P.P. CONSTANTA, Bdul Tomis, Nr.101

Denumire contract:

Lucrari de reparatii interioare in sediul R.A.E.D.P.P. CONSTANTA, Bdul Tomis, Nr.101

Data limita depunere oferta:

09.04.2019 16:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Valoare estimata:

87.341,93  RON

Descriere contract:

Lucrarile de reparatii interioare in sediul R.A.E.D.P.P. CONSTANTA, Bdul Tomis, Nr.101 vor fi executate cu respectarea antemasuratorii publicate in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Lucrarile de reparatii la pereti si tavane, zugraveli sunt necesare pentru a desfasura activitatea in conditii optime.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza unui contract. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea contractului fara TVA si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin. (2) din H.G. 395/2016, prin depunere integrala la casieria RAEDPP. Pretul va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii atasata anuntului si disponibila pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Termenul de executie a lucrarilor: 40 de zile zile de la semnarea contractului. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in max. 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 09.04.2019, ora 16.00. Oferta, continand formularul de oferta atasat in anunt si devizul de lucrari, va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA BIROULUI ACHIZITII PUBLICE”. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii atasata prezentului anunt cat si disponibila pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Lucrari de reparatii interioare in sediul R.A.E.D.P.P. CONSTANTA, Bdul Tomis, Nr.101 conform anunt nr ….din data…..”. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si cantitatile de materiale si lucrari din antemasuratoari. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

Informatii suplimentare:

Lucrari de reparatii interioare in sediul R.A.E.D.P.P. CONSTANTA, Bdul Tomis, Nr.101