Lucrari de reparatii in pietele administrate de R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta: Piata Grivita, Piata Tomis III si Sediul D.P.T.O.

Denumire contract:

Lucrari de reparatii in pietele administrate de R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta: Piata Grivita, Piata Tomis III si Sediul D.P.T.O.

Data limita depunere oferta:

19.02.2019 16:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Valoare estimata:

2.977,92  RON

Descriere contract:

Lucrarile de reparatii in pietele administrate de R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta: Piata Grivita, Piata Tomis III si Sediul D.P.T.O. constau in: 1. Piata Grivita: -inlocuit broasca cu tija usa termopan – 2 buc -inlocuit geam WC cu rama metalica cu fereastra din PVC si geam termopan oscilobatant 80×60 – 4 buc -inlocuit geam (hala de lactate) 0,5 mm x1 m x 0,80 m – 1 buc -inlocuit butuc usa (hala de lactate) – 1 buc -achizitionat si montat zavoare usi intrare – 5 buc -achizitionat si montat sifon exterior cu diametru 125 mm la ghena de gunoi – 1 buc -construit bordura din beton 10cm x 5 cm 3,5 m la ghena de gunoi -completat cu gresie 2 mp la jgheabul de apa -achizitionat si sudat balamale capac camin apa – 2 buc 2. Piata Tomis III: -inlocuit maner tragere usa intrare piata – 2 buc -inlocuit robinet dublu serviciu jgheab apa – 1 buc -inlocuit robinet pisoare – 2 buc 3. Sediul D.P.T.O.: -butuc usa termopan balcon – 2 buc Lucrarile vor fi executate cu respectarea antemasuratorii atasata prezentului anunt si publicate pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza de nota de comanda. Pretul va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii atasata prezentului anunt si publicata pe site-ul R.A.E.D.P.P.:http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Termenul de executie a lucrarilor este de 10 zile de la data primirii notei de comanda. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul. Tomis nr. 101 continand formularul de oferta si devizul de lucrari introdus intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA BIROULUI ACHIZITII PUBLICE” sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 19.02.2019. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Lucrari de reparatii in pietele administrate de R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O Constanta: Piata Grivita, Piata Tomis III si Sediul D.P.T.O.” confrom anunt nr ….din data…..”. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si cantitatile de materiale si lucrari din antemasuratoare. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Lucrari de reparatii in pietele administrate de R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta: Piata Grivita, Piata Tomis III si Sediul D.P.T.O.