Lucrari de reparatii in Piata Agroalimentara Unirii, Constanta

Denumire contract:

Lucrari de reparatii in Piata Agroalimentara Unirii, Constanța

Data limita depunere oferta: 18.01.2019 09:11

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Valoare estimată:

2.512,54  RON

Caiet de sarcini:

Descriere contract:

Lucrari de reparatii la reteaua de apa rece din Piata Unirii , constand in inlocuit teava apa rece PPR 25-15 ml cu fitingurile aferente, montat 2 buc. robineti 3/4 si spart beton, astupat cu pamant, compactat si refacut beton 0,5mc, dupa incheierea lucrarii.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza unei Note de comanda. Pretul este ferm in lei. Termen de finalizare a lucrarilor: maxim 10 zile de la data primirii notei de comanda. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in max. 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul RAEDPP.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis nr. 101, sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com pana la data de18.01.2019. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii atasata prezentului anunt si disponibila pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi” Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea lucrarii va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Lucrari de reparatii in Piata Agroalimentara Unirii, Constanta, mun. Constanta, conform anunt publicitar nr……din data……..”.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt publicitar si cantitatile de materiale si lucrari din antemasuratoare. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii.
Lucrari de reparatii in Piata Agroalimentara Unirii, Constanta