Lucrari de reparatii in Constanta, Complex Agroalimentar Tomis III, AMEA II, spatiul comercial nr. 6.

Denumire contract:

Lucrari de reparatii in Constanta, Complex Agroalimentar Tomis III, AMEA II, spatiul comercial nr. 6.

Data limita depunere oferta:

18.02.2019 16:02

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Valoare estimata:

7.100,05  RON

Caiet de sarcini:

Descriere contract:

Lucrarile constau in montat pereti rigips carton pe o suprafata de 28mp, montat tavan rigips cu structura metalica 15ml, pregatit pentru zugravit si zuravit peretii 43mp, inlocuit balamalele usii duble din aluminiu 4 buc, montat zavoare pentru blocare usa 2 buc, inlocuit broasca completa usa aluminiu 1 buc, inlocuit gresie 15 mp si montat tabla de 0,5 mm in exterior (partea din spate) 10 mp, grunduit si vopsit.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza unui contract. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea contractului fara TVA si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin. (2) din H.G. 395/2016, prin depunere integrala la casieria RAEDPP. Pretul va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii atasata anuntului si disponibila pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Termen de finalizare a lucrarilor: maxim 15 zile de la semnarea contractului. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in max. 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul RAEDPP.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis nr. 101, sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com pana la data de 18.02.2019. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii atasata prezentului anunt si disponibila pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi” Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea lucrarii va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Lucrari de reparatii in Constanta, Complex Agroalimentar Tomis III, AMEA II, spatiul comercial nr. 6” conform anunt publicitar nr……din data………

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cantitatile de lucrari din antemasuratoare. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Lucrari de reparatii in Constanta, Complex Agroalimentar Tomis III, AMEA II, spatiul comercial nr. 6.