Lucrari de renovare la spatiul comercial nr.11 din Complexul comercial Vechi Tomis III, Constanta

Denumire contract:

Lucrari de renovare la spatiul comercial nr.11 din Complexul comercial Vechi Tomis III, Constanta

Data limita depunere oferta:

02.07.2019 14:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45453100-8 – Lucrari de renovare (Rev.2)

Valoare estimata:

38.806,53  RON

Descriere contract:

Lucrarile de renovare la spatiul comercial nr.11 din Complexul comercial Vechi Tomis III constau in lucrari de instalatii sanitare (montat lavoar si baterie amestecatoare lavoar, vas closet, rezervor WC, robineti) montat tamplarie interioara si exterioara(usi si ferestre) din PVC, montat gresie si faianta, inlocuit cabluri la instalatia electrica si intrerupatoare, montat tavan fals, tencuieli interioare si vopsitorii lavabile la pereti. Lucrarile vor fi executate cu respectarea antemasuratorii publicate in prezentul anunt si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza unui contract. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea contractului fara TVA si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin. (2) din H.G. 395/2016, prin depunere integrala la casieria RAEDPP. Pretul va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii atasata anuntului si disponibila pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Termen de finalizare a lucrarilor: maxim 30 zile de la semnarea contractului. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in max. 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis nr. 101 continand formularul de oferta si devizul de lucrari introdus intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA BIROULUI ACHIZITII PUBLICE” sau electronic pe e- mail la adresa:edpp.ra@gmail.com, pana la data de 02.07.2019. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Lucrari de renovare la spatiul comercial nr.11 din Complexul comercial Vechi Tomis III . Constanta” conform anunt nr ….din data…..”. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si cantitatile de materiale si lucrari din antemasuratoare. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Lucrari de renovare la spatiul comercial nr.11 din Complexul comercial Vechi Tomis III, Constanta