Lucrari de renovare la grupul sanitar situat in Pasaj Tomis aflat in administrarea R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta

Denumire contract:

Lucrari de renovare la grupul sanitar situat in Pasaj Tomis aflat in administrarea R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta

Data limita depunere oferta:

09.07.2019 15:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45453100-8 – Lucrari de renovare (Rev.2)

Valoare estimata:

5,154.77 RON

Descriere contract:

Lucrarile ce urmeaza a fi executate, constau in urmatoarele operatiuni: -demontat confectii metalice; – montat usa dubla din PVC maro cu geam termopan transparent; – reparatii tencuieli interioare; – inlocuit geam’; – montat gratii ferestre din otel laminat; – fixare usa cabina; – incarcarea, descarcarea si transportul materialelor usoare si grele.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza de contract, cu respectarea caietului de sarcini si antemasuratorii atasate prezentului anunt si publicata pe site-ul R.A.E.D.P.P.:http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea contractului fara T.V.A. si se va constitui conform dispozitiilor art.40, alin.(2) din H.G. 395/2016, prin depunere integrala la casieria R.A.E.D.P.P. Pretul va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorilor atasate anuntului. Termenul de executie a lucrarilor este de maxim 20 de zile de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, emis de achizitor. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta.

Conditii de participare:

Oferta, va fi depusa electronic pe mail la adresa: edpp.ra@gmail.com pana la data de 09.06.2019, cu scrisoare de inaintare, continand formularele si devizul de lucrari. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorilor atasate prezentului anunt publicitar cat si pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi” Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea lucrarii va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Lucrari de renovare la grupul sanitar situat in Pasaj Tomis aflat in administrarea R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta” conform anunt publicitar nr……din data………

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si cantitatile de materiale si lucrari din antemasuratori.Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Lucrari de renovare la grupul sanitar situat in Pasaj Tomis aflat in administrarea R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta