Lucrari de renovare in Pietele Agroalimentare Grivita, Tomis III si Tomis Nord aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta

Denumire contract:

Lucrari de renovare in Pietele Agroalimentare Grivita, Tomis III si Tomis Nord aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta

Data limita depunere oferta:

09.07.2019 15:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45453100-8 – Lucrari de renovare (Rev.2)

Valoare estimata:

7.071,82  RON

Descriere contract:

Lucrarile ce urmeaza a fi executate, constau in urmatoarele operatiuni: 1) Piata Agroalimentara Grivita: – montat conducta apa pentru alimentarea a 2 aparate de bauturi calde; – sudat balamale; – montat baterie apa grup sanitar; – prindere cu coliere teava alimentare cu apa; – montat robinet pisoar. 2) Piata Agroalimentara Tomis III: refacut tencuiala si vopsit perete exterior; – montat conducta apa pentru alimentarea cu apa a 2 aparate de bauturi calde; – refacut pardoseala terasa exterioara; – vopsit cu vopsea in ulei perete exterior piata; – refacut gura canal 3). Piata Tomis Nord: – montat conducta apa pentru alimentarea cu apa a unui aparat de bauturi calde

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza de contract, cu respectarea caietului de sarcini si antemasuratorilor atasate prezentului anunt si publicata pe site-ul R.A.E.D.P.P.:http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea contractului fara T.V.A. si se va constitui conform dispozitiilor art.40, alin.(2) din H.G. 395/2016, prin depunere integrala la casieria R.A.E.D.P.P. Pretul va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorilor atasate anuntului. Termenul de executie a lucrarilor este de maxim 20 de zile de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, emis de achizitor. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa electronic pe mail la adresa: edpp.ra@gmail.com pana la data de 09.06.2019, cu scrisoare de inaintare, continand formularele si devizul de lucrari. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorilor atasate prezentului anunt publicitar cat si pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi” Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea lucrarii va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Lucrari de renovare in Pietele Agroalimentare Grivita, Tomis III si Tomis Nord aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta” conform anunt publicitar nr……din data………

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si cantitatile de materiale si lucrari din antemasuratori.Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Lucrari de renovare in Pietele Agroalimentare Grivita, Tomis III si Tomis Nord aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. prin D.P.T.O. Constanta