Lucrari de reconditionare/decorare a 3 porti acces(nr.1–Teatrul de Vara, nr.2–Restaurant „La Cetate”, nr.3–Zona Food Quarters/lac Tabacarie), reconditionare/decorarea Scenei pentru spectacole, a Casutei pentru Hobiti, Atelierelor de pictura si de globuri si a Casutei lui Mos Craciun -Tara Piticilor

Denumire contract:

Lucrari de reconditionare/decorare a 3 porti acces(nr.1–Teatrul de Vara, nr.2–Restaurant „La Cetate”, nr.3–Zona Food Quarters/lac Tabacarie), reconditionare/decorarea Scenei pentru spectacole, a Casutei pentru Hobiti, Atelierelor de pictura si de globuri si a Casutei lui Mos Craciun -Tara Piticilor

Data limita depunere oferta:

28.11.2019 15:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45451000-3 – Lucrari decorative (Rev.2)

Valoare estimata:

408.150,63  RON

Caiet de sarcini:

Descriere contract:

Pentru buna organizare a activitatilor din cadrul evenimentului intitulat „Sarbatorile Iernii 2019” se impune achizitionarea de lucrari decorative in vederea reconditionarii si decorarii casutei „Atelier de pictura”, casutei „Atelier de confectionare globuri”, casutei „Casuta lui Mos Craciun”, reconditionarea portilor de intrare dinspre Teatrul de Vara, Restaurantul La Cetate si spre lacul Tabacarie (zona de alimentatie publica) care sa se asemene cu portile de castel, reconditionarea scenei pentru spectacole (asemanatoare cu un castel medieval) si reconditionarea casutei pentru Hobbiti (aceasta trebuie sa se asemene cu o mini grota). Aceste bunuri vor fi ignifugate si vor fi dotate cu hidroizolatie, instalatie electrica (tablou electric, lustre, prize, intrerupatoare) si alte dotari necesare pentru buna desfasurare a activitatilor specifice. Elementele de cromatica folosite vor fi in concordanta cu tematica parcului (culori vii, nuante puternice semi-saturate sau saturate, contrast accentuat). In elementele decorative nu vor fi folosite figurine marca inregistrata (ex. Disney; Marvel Comics; D C Comics, etc.). Lucrarile vor fi executate pe baza de contract, cu respectarea antemasuratorilor, anexelor 1,2 si 3 si in conformitate cu caietul de sarcini publicate in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza unui contract. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea contractului fara T.V.A. si se va constitui conform dispozitiilor art. 40 alin (1) din H.G. 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituite de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorilor si in conformitate cu caietul de sarcini si Anexele 1, 2 si 3 atasate anuntului si disponibile pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Termenul de executie a lucrarilor: maxim 31 de zile zile calendaristice de la transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in max. 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 – introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA BIROULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoare de inaintare, sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 28.11.2019, ora 15.00.Oferta va fi obtinuta prin imbracarea valorica a antemasuratorilor, Anexelor 1, 2 si 3 si in conformitate cu caietul de sarcini si va fi insotita de urmatoarele documente: Scrisoare de inaintare; Centralizator financiar al categoriilor de lucrari; Lista cantitatilor de lucrari, pe categorii de lucrari; Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si protectiei mediului;Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca; Prezentarea unui portofoliu cu lucrari similare ca importanta,complexitate;Formularul de oferta;Declaratie pe proprie raspundere, prin care ofertantul confirma ca, daca oferta sa va fi declarata castigatoare si el va deveni executant al contractului, se obliga sa mentina oferta financiara pe toata durata contractului. Propunerea tehnica va fi structurata conform caietului de sarcini, ce trebuie prezentat si asumat. Oferta tehnica prezentata va trebui sa includa garantarea asigurarii resurselor umane necesare lucrarilor ce fac obiectul contractului pe parcursul executiei, in conditiile respectarii prevederilor legislatiei in domeniu. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii, precum si detaliat pentru fiecare obiectiv in parte. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „……………… conform anunt nr ….din data…..”.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, cantitatile de materiale si lucrari din antemasuratori, anexele 1,2 si 3 si caietul de sarcini. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Lucrari de reconditionare/decorare a 3 porti acces(nr.1–Teatrul de Vara, nr.2–Restaurant „La Cetate”, nr.3–Zona Food Quarters/lac Tabacarie), reconditionare/decorarea Scenei pentru spectacole, a Casutei pentru Hobiti, Atelierelor de pictura si de globuri si a Casutei lui Mos Craciun -Tara Piticilor