Lucrari de montat plasa de protectie la imobilul situat in Constanta, Str.Revolutiei din 22 Decembrie 1989 , Nr.7, imobil aflat in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta.

Denumire contract:

Lucrari de montat plasa de protectie la imobilul situat in Constanta, Str.Revolutiei din 22 Decembrie 1989 , Nr.7, imobil aflat in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta.

Data limita depunere oferta:

13.03.2019 16:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45443000-4 – Lucrari de fatade (Rev.2)

Valoare estimata:

12.261,18  RON

Descriere contract:

Urmare a sesizarii din partea Primariei Municipiului Constanta, Directia Politia Locala, cu nr.de inregistrare 3336/11.03.2019 in care ne solicita sa luam masuri de punere in siguranta a imobilului, consideram necesara montarea unei plase de protectie pe toata suprafata cladirii, la imobilul situat in Constanta, Str.Revolutiei din 22 Decembrie 1989, Nr.7, imobil aflat in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta. Lucrarile vor fi executate cu respectarea antemasuratorii publicate in prezentul anunt si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza unui contract. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea contractului fara TVA si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin. (2) din H.G. 395/2016, prin depunere integrala la casieria RAEDPP. Pretul va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii atasata anuntului si disponibila pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Termen de finalizare a lucrarilor: maxim 5 zile de la semnarea contractului. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in max. 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis nr. 101 continand formularul de oferta si devizul de lucrari introdus intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA BIROULUI ACHIZITII PUBLICE” sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 13.03.2019. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Lucrari de montat plasa de protectie la imobilul situat in Constanta, Str.Revolutiei din 22 Decembrie 1989, Nr.7, imobil aflat in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta” confrom anunt nr ….din data…..”. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si cantitatile de materiale si lucrari din antemasuratoare. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Lucrari de montat plasa de protectie la imobilul situat in Constanta, Str.Revolutiei din 22 Decembrie 1989 , Nr.7, imobil aflat in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta.