Lucrari de montat plasa de protectie anticadere in perimetrul imobilului situat in Constanta, str. Bucovinei, nr. 21.
Denumire contract: Lucrari de montat plasa de protectie anticadere in perimetrul imobilului situat in Constanta, str. Bucovinei, nr. 21.

Data limita depunere oferta: 28.11.2018 11:03

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Cod si denumire CPV: 45443000-4 - Lucrari de fatade (Rev.2)

Valoare estimata: 3.887,85  RON

Caiet de sarcini: Antemasuratoare.pdf

Descriere contract:

Montat plasa de protectie in perimetrul imobilului situat in Constanta, str. Bucovinei, nr. 21. Lucrarile vor fi executate cu
respectarea antemasuratorii publicata in acest anunt, cat si pe site-ul RAEDPP la adresa http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.html

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza unei Note de comanda. Pretul este ferm in lei. Termen de finalizare a lucrarilor: maxim 5 zile de la
data primirii notei de comanda. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in max. 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul RAEDPP.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis nr. 101, sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com pana la
data de 28.11.2018. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii disponibila in acest anunt si pe site-ul
RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea "Anunturi" Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii
contractante un catalog in SEAP. Denumirea lucrarii va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:
"Lucrari de montat plasa de protectie anticadere in perimetrul imobilului situat in Constanta, str. Bucovinei, nr. 21, mun.
Constanta, conform anunt publicitar nr......din data........".

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cantitatile de lucrari din antemasuratoare. Va fi
ofertata valoarea totala a lucrarii. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

Informatii suplimentare:

 

Lucrari de montat plasa de protectie anticadere in perimetrul imobilului situat in Constanta, str. Bucovinei, nr. 21.