Lucrari de compartimentare la sediul Serviciul Administrativ Campus Henri Coanda, zona I, Constanta
Denumire contract:Lucrari de compartimentare la sediul Serviciul Administrativ Campus Henri Coanda, zona I, Constanta

Data limita depunere oferta: 19.11.2018 10:19

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Cod si denumire CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Valoare estimata: 9.218,99  RON

Caiet de sarcini: Antemasuratoare.pdf

Descriere contract:

Lucrari de compartimentare la sediul Serviciul Administrativ Campus Henri Coanda, zona I, Constanta, conform antemasuratorii

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza unui contract. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea contractului fara TVA si se va
constitui conform dispozitiilor Subsectiunii 5, paragraful 5 din H.G. 395/2016, prin depunere integrala la casieria RAEDPP. Pretul va fi
obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii disponibila in acest anunt si pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/,
sectiunea "Anunturi". Termen de finalizare a lucrarilor: maxim 30 de zile de la semnarea contractului. Plata va fi efectuata in lei prin
O.P. in max. 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul RAEDPP.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, Bd. Tomis nr. 101, sau electronic pe e-mail la adresa : edpp.ra@gmail.com pana
la data de 19.11. 2018. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii disponibila in acest anunt si pe pe site-ul
RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea "Anunturi" Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii
contractante un catalog in SEAP. Denumirea lucrarii va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:
Lucrari de compartimentare la sediul Serviciul Administrativ Campus Henri Coanda, zona I, Constanta, mun. Constanta, conform anunt
publicitar nr......din data........".

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cantitatile de lucrari din antemasuratoare. Va fi
ofertata valoarea totala a lucrarii.

Lucrari de compartimentare la sediul Serviciul Administrativ Campus Henri Coanda, zona I, Constanta