Informații de interes public

 


 


 

 


 

 


 

 

Comunicat privind masuri economice si fiscal-bugetare agenti economici.

 


Anunt:

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome « Exploatarea Domeniului Public şi Privat » Constanţa hotărăște:

Numește pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data de 01.09.2019 până la data de 31.08.2023 (inclusiv), directorii executivi ai R.A.E.D.P.P. Constanța:

 

Dl. Florin GHEORGHE – Director General – reprezentant legal al R.A.E.D.P.P. Constanța

D-na Iuliana DOBRIN – Director Direcția Economică

D-na Caterina DIAMANDESCU – Director Direcția Juridică

Dl. Florin SERGHEI – Director Direcția Tehnică

D-na Cătălina – Olanda PANTELIMON – Director Direcția Administrare Imobile

Dl. Florin Laurențiu ENCEANU – Director Direcția Piețe, Târguri și OboareAnunt:

Consiliul de administratie al RAEDPP Constanta anunta demararea procedurii de recrutare si selectie conform normativelor legale privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru urmatoarele pozitii:

Director General
Director Directie Economica
Director Directie Juridica
Director Directie Administrare Imobile
Director Directie Tehnica
Director Directie Piete, Targuri si Oboare

 

 Formulare