Informații de interes public

Din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu noul coronavirus, COVID – 19, Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța anunţă că activitatea de relații cu publicul și audienţe rămâne suspendată urmând ca, în funcţie de evoluţia situaţiei, să fie anunţate alte decizii.

Activitatea de relaţii cu publicul şi audienţe este suplinită de primirea cererilor şi sesizărilor prin corespondenţă, folosind mijloacele de comunicare electronică sau trimiterile poştale.

RAEDPP Constanța pune la dispoziție următoarele date de contact:
– Direcția administrare imobile, Direcția Juridică, Direcția Tehnică, Direcția Economică: B-dul Tomis nr. 101, cod poștal 900657, mun. Constanța, tel. 0241.580.523, public@raedpp-constanta.ro;
– Direcția piețe, târguri și oboare: Str. Răscoalei din 1907 nr.4, mun. Constanța, tel. 0241.520.574, public@raedpp-constanta.ro

În această perioadă, casieriile rămân deschise. Pentru a limita răspândirea COVID-19 și cu scopul de a proteja sănătatea chiriașilor, colaboratorilor și angajaților, RAEDPP Constanța a aplicat măsuri suplimentare de siguranță în casierii. Astfel, clienții trebuie să păstreze distanța socială recomandată de minimum 1,5 metri. Totodată, din motive de siguranță, este permis accesul a nu mai mult de două persoane simultan.
Îndemnăm chiriașii și colaboratorii Regiei ca în efectuarea plăților să folosească metoda de virament bancar, pentru a evita deplasarea la casierie și utilizarea numerarului.
Pentru efectuarea corectă a plății, este necesar să specificați detaliile plății (motivul transferului: ex: plata chirie luna 05). Plățile pot fi făcute în următorul cont: IBAN: RO04BTRL01401202696755XX; BANCA TRANSILVANIA CONSTANTA, Beneficiar: Exploatarea Domeniului Public si Privat RA; CUI: RO 2746784.

 

 

Comunicat privind masuri economice si fiscal-bugetare agenti economici.

 


Anunt:

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome « Exploatarea Domeniului Public şi Privat » Constanţa hotărăște:

Numește pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data de 01.09.2019 până la data de 31.08.2023 (inclusiv), directorii executivi ai R.A.E.D.P.P. Constanța:

 

Dl. Florin GHEORGHE – Director General – reprezentant legal al R.A.E.D.P.P. Constanța

D-na Iuliana DOBRIN – Director Direcția Economică

D-na Caterina DIAMANDESCU – Director Direcția Juridică

Dl. Florin SERGHEI – Director Direcția Tehnică

D-na Cătălina – Olanda PANTELIMON – Director Direcția Administrare Imobile

Dl. Florin Laurențiu ENCEANU – Director Direcția Piețe, Târguri și OboareAnunt:

Consiliul de administratie al RAEDPP Constanta anunta demararea procedurii de recrutare si selectie conform normativelor legale privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru urmatoarele pozitii:

Director General
Director Directie Economica
Director Directie Juridica
Director Directie Administrare Imobile
Director Directie Tehnica
Director Directie Piete, Targuri si Oboare

 

 Formulare