În atenția operatorilor economici implicați, ref. la achiziția directă cu privire la atribuirea Contractului de lucrări „Lucrări de reparații la Grupul sanitar Piața Griviței, aflat în administrarea RAEDPP Constanța, prin DPTO”