Furnizare materiale igienico sanitare, ustensile si detergenti pentru asigurarea curateniei in pietele administrate de R.A.E.D.P.P. Constanta.

Denumire contract:
Furnizare materiale igienico sanitare, ustensile si detergenti pentru asigurarea curateniei in pietele administrate de R.A.E.D.P.P. Constanta.
Data limita depunere oferta:
28.01.2019 16:00
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Furnizare
Cod si denumire CPV:
39831240-0 – Produse de curatenie (Rev.2)
Valoare estimata:
6.722,50 RON
Caiet de sarcini:


Descriere contract:
Furnizare meteriale igienico-sanitare, ustensile si detergenti pentru asigurarea curateniei in pietele administrate de D.P.T.O. Constanta. Furnizarea se va efectua pe baza de contract, conform anexei atasata, disponibila si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Produsele vor fi livrate intr-o singura transa, la sediul beneficiarului.
Conditii referitoare la contract:
Produsele vor fi livrate in baza unui contract. Pretul este ferm in lei. Termen de livrare a produselor: maxim 10 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti, la sediul Directiei Piete, Targuri si Oboare, Str. Rascoalei din 1907, nr. 4. Produsele vor fi livrate intr-o singura transa. Plata va fi efectuata prin O.P. in maxim 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta.
Conditii de participare:
Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis nr. 101 continand formularul de oferta si centralizatorul de preturi, introduse intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA BIROULUI ACHIZITII PUBLICE” sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 28.01.2019. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a produselor solicitate, conform Anexei atasata prezentului anunt, cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Furnizare meteriale igienico-sanitare, ustensile si detergenti pentru asigurarea curateniei in pietele administrate de D.P.T.O. Constanta confrom anunt nr ….din data…..”. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final.
Criterii de atribuire:
Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si cantitatile de materiale solicitate conform Anexei , astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv.
Informatii suplimentare:

Furnizare materiale igienico sanitare, ustensile si detergenti pentru asigurarea curateniei in pietele administrate de R.A.E.D.P.P. Constanta.