Furnizare de materiale igienico-sanitare, ustensile si detergenti pentru sediile R.A.E.D.P.P., D.P.T.O., sediul administrativ Campus Social Henri Coanda, sediul Arhiva, precum si in pietele si bazarele administrate de D.P.T.O. Constanta

Denumire contract:

Furnizare de materiale igienico-sanitare, ustensile si detergenti pentru sediile R.A.E.D.P.P., D.P.T.O., sediul administrativ Campus Social Henri Coanda, sediul Arhiva, precum si in pietele si bazarele administrate de D.P.T.O. Constanta

Data limita depunere oferta:

26.06.2019 15:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

39831240-0 – Produse de curatenie (Rev.2)

Valoare estimata:

66.700,00  RON

Descriere contract:

Furnizare de materiale igienico-sanitare, ustensile si detergenti pentru sediile R.A.E.D.P.P., D.P.T.O., sediul administrativ Campus Social Henri Coanda, sediul Arhiva, precum si in pietele si bazarele administrate de D.P.T.O. Constanta pe baza unui contract de furnizare cu durata de 12 luni, conform caietului de sarcini atasat in prezentul anunt publicitar si disponibil si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Produsele vor fi furnizate pe baza unui contract, cu durata de 12 luni de la semnarea contractului de catre ambele parti. Livrarea produselor se va face esalonat, pe baza de comanda scrisa, in functie de necesarul de materiale igienico-sanitare, ustensile si detergenti a autoritatii contractante la momentul respectiv, in termen de 48 de ore de la emiterea comenzii la sediile acesteia, dupa caz: -sediul central al R.A.E.D.P.P., B-dul Tomis, Nr.101; -sediul D.P.T.O., Str.Rascoala din 1907, Nr.4 -sediul Administrativ – Henri Coanda, Aleea Umanitatii Nr.15 -sediul Arhiva, Str.Dezrobirii Nr.118, Bl.IS5, parter -Incinta Gravity Park -Parcul Tabacariei, Strada Soveja, vis-a-vis de Parcul Copiilor. Plata va fi efectuata esalonat in functie de comenzile emise de autoritatea contractanta in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii si inregistrarea sa la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta.

Conditii de participare:

Oferta, insotita de scrisoare de inaintare, va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 continand formularul de oferta si centralizatorul de preturi, introduse intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA BIROULUI ACHIZITII PUBLICE” sau electronic pe mail la adresa: edpp.ra@gmail.com, pana la data de 26.06.2019. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a produselor strict solicitate, conform caietului de sarcini disponibil pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Ofertantii vor avea in vedere ca programul normal de lucru se desfasoara in intervalul luni-vineri,orele 08:00-16:00. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Furnizare de materiale igienico-sanitare, ustensile si detergenti pentru sediile R.A.E.D.P.P., D.P.T.O., sediul administrativ Campus Social Henri Coanda, sediul Arhiva, precum si in pietele si bazarele administrate de RAEDPP prin D.P.T.O. Cta conform anunt nr ….din data…..”. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si caietul de sarcini , astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv.
Furnizare de materiale igienico-sanitare, ustensile si detergenti pentru sediile R.A.E.D.P.P., D.P.T.O., sediul administrativ Campus Social Henri Coanda, sediul Arhiva, precum si in pietele si bazarele administrate de D.P.T.O. Constanta