Direcția Tehnică

Sediul Direcţiei: Bd. Tomis nr. 101, Constanta

Director: Florin Serghei

Audiente: Marti: 09.00 – 12.00

Atributii:

– asigura cadrul legal si documentatia necesara achizitionarii service-urilor si a lucrarilor pentru construirea obiectivelor de investitii de interes local asupra imobilelor ce se afla in administrarea RAEDPP Constanta in conformitate cu legislatia in vigoare precum si a hotararilor Consiliului Local al Municipiului Constanta;

– colaboreaza cu celelalte servicii in vederea desfasurarii activitatii premergatoare incheierii contractelor pentru achizitii de bunuri, materiale si servicii.Intocmeste documentatii tehnice in vederea elaborarii contractelor de achizitii;

– verifica si avizeaza documentatiile necesare intocmirii contractelor de vanzare-cumparare si inchiriere construite din fondurile statului sau trecute in proprietatea statului prin diferite acte normative cu respectarea prevederilor legii, a normelor de aplicare, a documentatiei tehnice si juridice ale imobilului coroborate cu situatia juridica si starea tehnica;

– colaboreaza cu directiile si serviciile de specialitate ale Primariei si Consiliului Local;

– verificarea pe teren a imobilelor aflate in componenta inventarului bunurilor imobile aflate in administrare;