Direcția piețe, târguri și oboare

Sediul Direcţiei Piețe, Târguri și Oboare: Str. Răscoalei din 1907 nr. 4, mun. Constanța
Telefon: 0241.520.574
Program cu publicul/ Casierie: L-V 8:30-13:30

PIEȚE: 
•Abator•Autogară Sud•Brotăcei•Griviţa•I.L.Caragiale•Pescăruș•Tic-Tac•Tomis III•Tomis Nord•Unirii

BAZARURI:

•Eliberării•Grivița•Ştefăniţă Vodă•Tomis III – AMEA I•Tomis III – AMEA II•Tomis III – MAJOR COMPREST•bd.Tomis intersecție cu str. Soveja

PARCURI DE DISTRACȚIE:

•Țara Piticilor – Parc Tăbăcărie•Țara Piticilor și teren de sport – Aleea Nalbei•Țara Piticilor şi teren de sport – I.C. Brătianu•Pistă roleri, skateri, biciclişti şi funcţii conexe – Gravity Parc – Parc Tăbăcărie


 

PROGRAM PIEȚE AGROALIMENTARE

 

                                                                     PROGRAM DE VARĂ :          LUNI-VINERI      07:00-20:00

                                                     SÂMBĂTĂ            07:00-19:00

                                                      DUMINICĂ          07:00-13:00

PROGRAM DE IARNĂ :           LUNI-VINERI      07:30-18:00

                                                    SÂMBĂTĂ            07:30-17:00

                                                     DUMINICĂ          07:30-13:00


 

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța are mese disponibile în toate piețele agroalimentare pe care le administrează, atât pentru producători agricoli, cât și pentru agenți economici.

 

Conform legislației, minimum 40% din spațiile de vânzare sunt destinate producătorilor agricoli. Pentru a-și putea comercializa produsele, trebuie să se prezinte la una din piețe, și, pe baza atestatului de producător, a carnetului de comercializare și a cărții de identitate, își pot alege una sau mai multe dintre  mesele rămase neocupate. Listele cu mesele libere sunt afișate la fiecare birou administrativ al pieței.

Agenții economici pot încheia contracte de închirere pentru mese în vederea  comercializării de legume-fructe și flori, cât și pentru locații/teren în vederea comercializării de produse nealimentare sau pentru amplasarea de automate cu produse alimentare, în condițiile prezentării următoarelor documente:

– Cerere, recomandare de la intendentul din piață (pentru mese), certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului, certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului, adresă furnizare informații extinse emisă de Oficiul Registrului Comerţului, actul constitutiv/statutul ofertantului, certificatul de înregistrare fiscală, încheiere/Sentinţă/Rezoluție emisă de Oficiul Registrului Comerţului privind înfiinţarea societăţii, acord de constituire și procură specială (pentru întreprinderile familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008), rezoluţie eliberată de Oficiul Registrului Comerţului (pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008), precum și copie după actul de identitate.

RAEDPP Constanța încheie contracte cu agenții economici pe o perioadă minimă de o lună și maximă de un an, cu posibilitate de prelungire.