Direcția Juridică

Sediul direcţiei: B-dul Tomis nr. 101, cod postal 900657, mun. Constanța
Telefon/Fax: 0241.580.523, 0241.589.714
Director: Caterina DIAMANDESCU

Atribuțiile direcției:
– asigură consultanță juridică organelor de conducere ale R.A.E.D.P.P. Constanta;
– avizează pentru legalitate toate contractele încheiate de R.A.ED.P.P. Constanta, precum și toate actele emise de către regie;
– supervizează și coordonează întreaga activitate desfasurată în cadrul direcției pe care o conduce.

Program de audiențe Director: marți 10:00 – 12:00

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS:
– intocmeste documentatiile necesare stingerii litigiilor pe cale amiabila;
– inregistreaza si isi sustine interesele in toate dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata in care R.A.E.D.P.P. este parte procesuala:
– pune in executare toate titlurile executorii pronuntate in favoarea R.A.E.D.P.P., urmareste dosarele de executare silita pana la finalizarea acestora;
– încheie Protocoale de predare-primire a imobilelor catre proprietarii de drept a acestora, recunoscuti prin Dispozitie de Primar sau hotarare judecatoreasca definitiva si irevocavila.

BIROUL VÂNZĂRI:
– in conformitate cu prevederile HCL nr. 261 / 31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile proprietate privata a Municipiului Constanta, biroul vanzari instrumenteaza partial dosarele de vanzare pentru imobilele aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta, urmand ca vanzarea sa fie perfectata de catre Comisia de Vanzare din cadrul Primariei Municipiului Constanta dupa aprobarea acesteia de catre Consiliul Local al Municipiului Constanta.

BIROUL ACHIZITII:
– instrumentează dosarele de selecții de oferte pentru achiziționarea de servicii/colaborare;
– transmite spre publicare către SEAP anunturile de achiziție publică;
– monitorizează procedurile de achiziție publică.