Direcția administrare imobile

Program:

Casierie (încasări):  08:30-15:00

Audienţe:

Dezbaterea problemelor de orice natură pe care le solicită chiriaşii:

Biroul Juridic, Et. 2, camera 4, marţi între orele: 10:00-12:00

Organigrama:

  • Birou Imobile
  • Birou Urmarire Contracte Vanzare-Cumparare
  • Birou Urmarire Contracte Inchiriere
  • Birou Financiar Contabilitate
  • Birou Juridic
  • Serviciul Administrativ Henri Coanda

Obiectul de activitate al Direcţiei:

– Administrarea spaţiilor de locuit şi spaţiilor cu altă destinaţie;

– Întocmirea contractelor de închiriere pe spaţiile de locuit şi spaţiilor cu altă destinaţie în urma repartiţiilor eliberate de Primăria Municipiului Constanţa;

– Efectuarea de modificări în contractele de închiriere;

– Perceperea chiriilor pentru spaţiile de locuit şi pentru spaţiile cu altă destinaţie;

– Verificarea pe teren a spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie de către referenţi, pentru a constata respectarea clauzelor contractuale;

– Rezolvarea corespondenţei în termen legal la solicitările chiriaşilor, instanţei de judecată, Primăriei Municipilui Constanţa, Prefecturii Municipiului Constanta ş.a.m.d.;

– Întocmirea documentatiei privind acţionarea în judecată a chiriaşilor care nu respectă clauzele contractuale.