Direcții

Regia Autonoma de „Exploatare a Domeniului Public si Privat” Constanţa este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară activităţile acesteia se desfăşoară în baza prezentului regulament şi a altor prevederi legale.