Organizare

           Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, este înființată prin HCLM Constanța nr. 332 / 02.08.1996 și administrează, gestionează și întreține fondul locativ de stat, spații cu altă destinație, terenurile, piețele agroalimentare, târguri, oboare, bazare, platouri și grupuri sanitare, aparținând domeniului public și privat al municipiului Constanța şi le exploatează eficient prin închirieri, servicii , prestaţii şi alte activităţi prevăzute la legile în vigoare.

Regia Autonoma de „Exploatare a Domeniului Public si Privat” Constanţa este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară activităţile acesteia se desfăşoară în baza prezentului regulament şi a altor prevederi legale.

În realizarea obiectului său de activitate Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța stabilește strategia de dezvoltare elaborează documentaţiile necesare în vederea obţinerii de credite şi alte surse de finanţare în scopul realizării unor obiective necesare.

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” are următorul obiect de activitate:

 • Administrarea, întreţinerea şi repararea fondului locativ din patrimoniul public şi privat, închirierea acestuia ca locuinţe sau spaţii cu altă destinatie, în condiţiile legii şi Hotărârea Consiliului Local Municipal Constanţa.
 • Verifică şi întocmeşte documentaţiile şi contractele de vânzare – cumpărare a locuinţelor construite din fondurile statului sau trecute în proprietatea statului şi spaţiile cu altă destinaţie, care prin lege pot fi supuse vânzării, cu respectarea tuturor prevederilor legii, a normelor de aplicare a documentelor tehnice şi juridice a imobilului şi situaţiei tehnice şi juridice a imobilului în momentul vânzării.
 • Perfectarea contractelor de închiriere.
 • Întocmirea documentaţiilor specifice prelungirilor de contracte.
 • Organizarea de licitaţii pentru spaţiile cu altă destinaţie (închirieri, vânzări, concesionări) conform legii prin comisia stabilită de Regie.
 • Execută autorizat expertize tehnice, relevee, evaluări, documentaţii tehnice şi juridice, destinate fondului locativ sau altă destinaţie şi stadii de fezabilitate pentru agenţi economici “persoane fizice sau juridice” in conditiile legii
 • Comerţ en gross şi en detaile, cu amănuntul, alimentaţie publică.
 • Amenajarea, administrarea şi întreţinerea pieţelor agroalimentare, obor, târg, bazare, clădirile aferente din pieţe, grupuri sanitare şi alte locuri publice destinate activităţilor comerciale, precum şi dezvoltarea de noi obiective în funcţie de necesităţile populaţiei.
 • Exploatarea eficientă   a  patrimoniului   aferent  sectorului  prin   asocieri, închirierii, prestări de servicii şi alte activităţi legale, realizate de Regie.
 • Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor comerciale în pieţe, târguri, oboare, bazare şi platourile pentru desfacerea produselor agricole (legume, fructe), produse animaliere, alte produse agricole, mărfuri generale şi alimentaţie publică în vederea realizării unui comerţ legal şi civilizat.
 • Asigurarea igienizării întregului sector pieţe, respectarea normelor sanitare şi sanitar veterinare, asigurarea dotărilor corespunzătoare pentru analiza calităţii produselor agroalimentare, conform legislaţiei în vigoare.

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat”  are în structură următoarele categorii de direcţii:

 • Direcţia Tehnică;
 • Direcţia Pieţe;
 • Direcţia Economică;
 • Direcţia Juridică;
 • Direcţia Administrare Imobile.

Organizarea este validată de Consiliul de Administraţie şi Consiliul Local al municipiului Constanța.

Regulamentul de Organizare si Functionare