Anunț ref. la procedura de achiziție a serviciilor de pază și proiecție a sediilor RAEDPP