Anunt, privind redeschiderea procedurii de solutionare a contestatiilor depuse impotriva raportului procedurii ce fac obiectul anuntului de participare simplificat nr. 136354/27.11.2017 privind achizitionarea serviciilor de paza si protectie a sediilor R.A.E.D.P.P. Constanta si a obiectivelor de interes local aflate in administrarea sa.

Anunt, privind redeschiderea procedurii de solutionare a contestatiilor depuse impotriva raportului procedurii ce fac obiectul anuntului de participare simplificat nr. 136354/27.11.2017 privind achizitionarea serviciilor de paza si protectie a sediilor R.A.E.D.P.P. Constanta si a obiectivelor de interes local aflate in administrarea sa.