Anunt privind procedura de atribuire a acordului cadru avand ca obiect servic-ii e paza si protectie a sediiloi R.A.E.D.P,P, Constunta si a obiectivelor de interes local aflate in administrarea sA, cefac obiectul anuntului de participare simpliiicat nr. 136354/27.11’2017

Anunt privind procedura de atribuire a acordului cadru avand ca obiect servic-ii e paza si protectie a sediiloi R.A.E.D.P,P, Constunta si a obiectivelor de interes local aflate in administrarea sA, cefac obiectul anuntului de participare simpliiicat nr. 136354/27.11’2017