Servicii de monitorizare, furnizare si instalare a unui subsistem de alarma in caz de efractie si a unui subsistem de supraveghere si inregistrare video, pentru Piata Agroalimentara Unirii
Completare anunt de publicitate nr. 164849/30.03.2018 ” Servicii de monitorizare, furnizare si instalare a unui subsistem de alarma in caz de efractie si a unui subsistem de supraveghere si inregistrare video, pentru Piata Agroalimentara Unirii”

Data limita depunere oferta: 11.04.2018

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

79711000-1 – Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)

Valoare estimata:

9.298,99  RON

Descriere contract:

Servicii de monitorizare, furnizare si instalare a unui subsistem de alarma in caz de efractie si a unui subsistem de supraveghere si inregistrare video, pentru Piata Agroalimentara Unirii din Constanta

Conditii referitoare la contract:

Serviciile de monitorizare, furnizare si instalare a unui subsistem de alarma in caz de efractie si a unui subsistem de supraveghere si inregistrare video, pentru Piata Agroalimentara Unirii din Constanta vor fi realizate pe baza de contract. Valoarea totala este de aproximativ 9298,99 lei fara TVA. Necesarul si tipul de echipamente sunt specificate in Anexa nr.1: 1.Valoarea serviciilor de furnizare si instalare a subsistemului de alarmare in caz de efractie, compus din echipamente, materiale, proiectare si manopera este de aproximativ 2475,28 lei fara TVA. 2.Valoarea pentru furnizare si instalare a unui subsistem de supraveghere si inregistrare video, compus din echipamente, materiale, proiectare si manopera este de aproximativ 4903,71 lei fara TVA. 3.Valoarea serviciilor de monitorizare si interventie este de aproximativ 160 lei/luna fara TVA, respectiv de aproximativ 1920,00 lei/an fara TVA. Modulul de supraveghere GPRS va fi dat in custorie beneficiarului de catre prestator.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis nr. 101, sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de …………. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Servicii de ………………… confrom anunt nr ….din data…..”. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.

Criterii de atribuire:

Va fi selectata oferta cu pretul cel mai scazut. Operatorul economic va detalia seviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv.

Informatii suplimentare:

Completare anunt publicitate nr.164849/30.03.2018 privind „Servicii de monitorizare, furnizare si instalare a unui subsistem de alarma in caz de efractie si a unui subsistem de supraveghere si inregistrare video, pentru Piata Agroalimentara Unirii”: valoarea totala a achizitiei este de 9298,99 lei fara T.V.A.
Servicii de monitorizare, furnizare si instalare a unui subsistem de alarma in caz de efractie si a unui subsistem de supraveghere si inregistrare video, pentru Piata Agroalimentara Unirii