Lucrari de reparatii la spatiul comercial nr. 13-1 din Complexul Agroalimentar Tomis III, Constanta.
Lucrari de reparatii la spatiul comercial nr. 13-1 din Complexul Agroalimentar Tomis III, Constanta.
CPV: 45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Descrierea contractului: Lucrari de reparatii care constau in reparatii tencuieli pereti pe o suprafata de 16 mp, pregatit pereti pentru zugraveli pe o suprafata de 78 mp, zugravit pereti pe o suprafata de 78 mp si inlocuit tavan casetat din fibra minerala cu dimensiunile 600x600x12mm pentru o suprafata de 7,2 mp.
Valoarea estimata fara TVA: 2402.04 RON
Conditii contract: Lucrarile vor fi executate pe baza unei Note de comanda. Pretul este ferm in lei. Termen de finalizare a lucrarilor: maxim 10 zile de la data primirii notei de comanda. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in max. 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul RAEDPP.
Conditii participare: Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis nr. 101, sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com pana la data de 12.02.2018. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii disponibila pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi” Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea lucrarii va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Lucrari de reparatii la spatiul comercial nr. 13-1 din Complexul Agroalimentar Tomis III, Constanta, conform anunt publicitar nr……din data……..”.
Criterii adjudecare: Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt publicitar si cantitatile de materiale si lucrari din antemasuratoare. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii.
Termen limita primire oferte: 12.02.2018

 

Lucrari de reparatii la spatiul comercial nr. 13-1 din Complexul Agroalimentar Tomis III, Constanta.