Lucrari de reparatii la acoperisul Corpului Administrativ – Gravity Park din Constanta
CPV: 45261910-6-Reparare de acoperisuri (Rev.2)
Descrierea contractului: Lucrari de reparatii ale rosturilor de dilatatie de pe acoperisul terasa a spatiului comercial nr.1 de la Corpul Administrativ al „Gravity Park”,Parcul Tabacariei,Constanta,conform antemasuratorii publicate pe site-ul RAEDPP la adresa http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.html
Valoarea estimata fara TVA: 2627.24 RON
Conditii contract: Lucrarile vor fi executate pe baza unei note de comanda. Termen de finalizare a lucrarilor maxim 5 zile de la semnarea contractului. Plata va fi executata in lei prin O.P. in max. 30 de zile de la înregistrarea facturii la sediul RAEDPP.
Conditii participare: Oferta va fi depusa fizic la sediul RAEDPP Constanta , bd. Tomis nr.101, sau electronic pe mail la adresa: edpp.ra@gmail.com pana la data de 15.12.2017. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar.Ex:”Lucrari de reparatii la acoperisul Corpului Administrativ – Gravity Park din Constanta , conform anunt nr….din data….”
Criterii adjudecare: Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele din anuntul publicitar si cantitatea de produse din antemasuratoare. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Termen limita primire oferte: 15.12.2017

 

 

Lucrari de reparatii la acoperisul Corpului Administrativ – Gravity Park din Constanta