Lucrari de reparatii in pietele administrate de R.A.E.D.P.P.Constanta: Piata Grivita, Piata Brotacei, Piata Tomis Nord, Piata Tic-Tac si Bazar Eliberarii
CPV: 45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Descrierea contractului: Lucrari de reparatii in pietele din mun. Constanta, dupa cum urmeaza: 1) Piata Grivita: desfundat canalizare grup sanitar exterior si inlocuit cot 1/2 instalatie apa jgheab; 2) Piata Brotacei: inlocuit robinet 1/2 dublu serviciu instalatie apa jgheab; inlocuit policarbonat 8 mm, cupola alee pe o suprafata de 12 mp; inlocuit vas wc cu capac, grup sanitar; 3)Piata Tomis Nord: ancorat cu consola calorifer tip gratar in hala de lactate; 4)Piata Tic-Tac: inlocuit racord flexibil bazin wc 0,5ml; inlocuit robinet 1/2 dublu serviciu grup sanitar; inlocuit robinet de trecere 1/2 din PPR.
Valoarea estimata fara TVA: 2433.92 RON
Conditii contract: Lucrarile vor fi executate pe baza unei Note de comanda. Pretul este ferm in lei. Termen de finalizare a lucrarilor: maxim 10 zile de la data primirii notei de comanda. Plata va fi efectuata in lei prin O.P. in max. 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul RAEDPP.
Conditii participare: Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis nr. 101, sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com pana la data de 12.02.2018. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratorii disponibila pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi” Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea lucrarii va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Lucrari de reparatii in pietele administrate de R.A.E.D.P.P.Constanta: Piata Grivita, Piata Brotacei, Piata Tomis Nord, Piata Tic-Tac si Bazar Eliberarii, conform anunt publicitar nr……din data……..”.
Criterii adjudecare: Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt publicitar si cantitatile de materiale si lucrari din antemasuratoare. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii.
Termen limita primire oferte: 12.02.2018

Lucrari de reparatii in pietele administrate de R.A.E.D.P.P.Constanta: Piata Grivita, Piata Brotacei, Piata Tomis Nord, Piata Tic-Tac si Bazar Eliberarii